Regulamin splitów Assetto Corsy

1. WYMAGANIA DO UDZIAŁU

1.1 Kierowca, który przystępuje do wyścigu MUSI posiadać i aktywować poniższe modyfikacje. Rezultaty kierowcy bez którejś z tych aplikacji nie będą brane pod uwagę.
a) Car Radar (lub helicorsa itp.) – https://www.racedepartment.com/downloads/car-radar.15743/
b) PitLanePenalty (ta konkretna wersja) – https://mega.nz/file/VZBg0JBB#voEZf80V-IV6QYTPlYtWH_MAqfK5a8aEJKb-CWCLJsI
c) pTrackerhttps://www.racedepartment.com/downloads/ptracker.3509/
Zakazane jest posiadanie innych aplikacji, niż te wymienione wyżej, w przeciwnym wypadku kierowca zostaje zdyskwalifikowany.

1.2 Każdy kierowca jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem. Jego znajomość jest obowiązkowa.

2. KULTURA OSOBISTA

2.1 Za każde ataki ad personam oraz nadmierne wulgaryzmy na konwersacji wyścigowej będzie kara jednego punktu karnego. Dozwolone jest jedynie jedno przekleństwo na wątek tematyczny.

2.2 W wyścigach kierowcy jeżdżą pod imieniem i nazwiskiem. Jeśli jednak komuś bardzo zależy to jest możliwość jazdy pod nickiem, zgodnym z danymi podanymi do tabeli oraz wcześniejszym poinformowaniu koordynatora splitu. Za zmianę lub jazdę pod inną nazwą, która utrudni rozpoznanie kierowcy będzie nakładana kara 1 punktu karnego.

3. KULTURA JAZDY

3.1 Za celowe utrudnianie wyścigu oraz kwalifikacji innym kierowcom, sprawca zostanie zdyskwalifikowany z wyścigu.

3.2 Zabronione jest używanie opcji „Back to pits” w trakcie trwania sesji kwalifikacyjnej bądź wyścigowej. Użycie tej opcji będzie skutkowało dyskwalifikacją z wyścigu. W kwalifikacjach można użyć tej opcji tylko pod warunkiem, że pozostanie się już w boksie do końca sesji. W przypadku uszkodzeń nie pozwalających na dalszą jazdę w wyścigu należy wyjść z serwera aby nie stwarzać zagrożenia.

3.3 Obowiązuje zakaz wyprzedzania poza limitami toru. Jeśli gra nie uzna, iż kierowca wyjechał poza tor, należy mimo wszystko oddać pozycję natychmiastowo. Za nieoddanie pozycji dobrowolnie przysługuje kara 5 sekund i 1 punktu karnego.

3.4 Agresywna walka na torze jest dozwolona (wliczając niewielki kontakt) w granicach rozsądku i bezpieczeństwa.

3.5 W sytuacji niebieskiej flagi to kierowca dublujący ma wyprzedzić kierowcę dublowanego, który nie powinien bronić niepotrzebnie pozycji. Za ignorowanie niebieskiej flagi (utrudnianie wyprzedzenia) przysługuje kara 15s i 3 punktów karnych.

3.6 Oddublowywanie się traktowane jest jak standardowy manewr wyprzedzania.

4. SYSTEM LICENCJI

4.1 System licencji jest nowym systemem klasyfikacji kierowców pod względem ich osiągnięć, umiejętności oraz poziomu bezpieczeństwa. System ten obowiązuje tylko splity Assetto Corsy.
Do najwyższych splitów (RTM) wymagana jest odpowiednia liczba punktów licencji: 1100.
Przy spadku poniżej 800 punktów kierowca zostaje wyrzucony ze wszystkich splitów Assetto.

4.2 Punktacja

Każdy nowy kierowca zaczyna z licencją na poziomie 1000 punktów, następnie będą mu przydzielane bądź odbierane punkty wedle poniższej listy.

Ukończenie wyścigu: +2
Zwycięstwo: +30
Drugie miejsce: +24
Trzecie miejsce: + 18
Pozycja w Top 25%: +12
Pozycja w Top 50%: +6
Pole Position: +5
Top 25% w kwalach: +2
Najszybsze Okrążenie: +5
RET*: +0
DNF: -6
DNS: -10
DSQ: -20
Punkt Karny: -6

* – RET (czyt. Retired) oznacza sytuację gdy kierowca zakończył wyścig nie ze swojej winy. (np. był ofiarą kraksy)

5. ORGANIZACJA

5.1 W przypadku odejścia któregoś z kierowców w trakcie sezonu, może on być zastąpiony dowolnym kierowcą posiadającym odpowiednią licencję.

5.2 Okienko transferowe jest dostępne tylko i wyłącznie między sezonami. Wyjątkiem są sytuacje odejścia kierowcy ze splitu.

5.3 Reklamowanie innych lig jest zabronione. Wyjątkiem jest możliwość dodania loga innej ligi na malowaniu w nie przesadzonej formie.

5.4  Każdy kierowca ma obowiązek jeździć z numerem wybranym na początku sezonu, który ma się znajdować w wyznaczonym miejscu. Rezerwowi jeżdżą autami kierowców, których zastępują.

5.5 Obecność zgłasza się na odpowiednim kanale na serwerze Discord. Niezgłoszenie nieobecności skutkować będzie karą dwóch punktów karnych. W przypadku zgłoszenia obecności i nie stawienia się na wyścigu, kierowca otrzyma karę czterech punktów karnych. Każdy kierowca jest zobowiązany się określić do godziny 16 w dniu wyścigu.

5.6 Powód nieobecności w postaci jazdy w innej lidze jest surowo karany wyrzuceniem z ligi do końca trwającego sezonu.

5.7 CNS (Can Not Start) przysługuje tylko raz pod rząd. Jeśli kierowca nie będzie w stanie pojawić się przez problemy usprawiedliwiające użycie CNS (Problemy zdrowotne, techniczne, pogrzeb kogoś bliskiego) więcej, niż raz, pozostałe absencje będą zaliczane jako DNS.

5.8 W dniu wyścigu wszelkie prośby o rezygnacji z jazdy w danym splicie nie będą traktowane poważnie.

5.9 Obowiązuje Program Ochrony Późno Elektowanych (POPE) – na maksymalnie 4 wyścigi przed końcem sezonu kierowca awansowany ma gwarancję utrzymania się w Splicie, niezależnie od wyników. Warunkiem musi być spełniony odpowiedni fragment punktu 6.2.

5.10 Za wejście na serwer osoby nieuprawnionej (np. kierowca, który jednak może wziąć udział w wyścigu), która zakłóci przydzielanie aut na serwerze, będzie nałożona kara 2 punktów karnych (kierowcy danego splitu) lub zakaz udziału w danym splicie (osoby z zewnętrz – np. rezerwowi)

6. NIEFORTUNNE ZDARZENIA

6.1 Jeśli frekwencja wyniesie poniżej 15 osób, to wyścig zostanie poddany pod głosowanie kierowców.

6.2 W przypadku przejechania przynajmniej:

– 60% wyścigów przysługują 3 DNS-y w trakcie trwania całego sezonu. Za czwarty grozi wyrzucenie z ligi.

– 30%-50% wyścigów kierowcy przysługują 2 DNS-y. Za trzeci grozi wyrzucenie z ligi.

– maksymalnie 25% wyścigów kierowcy przysługuje 1 DNS. Za drugi grozi wyrzucenie z ligi.

6.3 Aby zostać zakwalifikowanym do ukończenia wyścigu należy przejechać co najmniej 90% dystansu.

7. SKARGI I ODWOŁANIA

7.1 Sędziowie będą rozpatrywać skargi jedynie z zamieszczonym materiałem dowodowym (np. nagranie wideo wrzucone na youtube). Mogą również przyznawać kary za niezgłoszone incydenty.

7.2 Kary czasowe sumują się i mogą być modyfikowane tylko przez sędziów oraz koordynatorów.

7.3 Termin składania skarg i odwołań wygasa o 23:59 następnego dnia po wyścigu. Po tym czasie wszelkie skargi i odwołania będą nieważne.

7.4 Kierowcy rezerwowi, na których trzy skargi ze strony kierowców danego splitu zostaną rozpatrzone pozytywnie, otrzymają zawieszenie do końca sezonu na występy jako kierowca rezerwowy.

8. PUNKTY KARNE

8.1 Przewidziane są następujące progi kar:

– Dyskwalifikacja z kwalifikacji – 6 punktów karnych

– Dyskwalifikacja z całego wyścigu – 12 punktów karnych

– Ponowna dyskwalifikacja z kwalifikacji – 18 punktów karnych

– Ponowna dyskwalifikacja z całego wyścigu – 24 punkty karne

– Dyskwalifikacja ze splitu – 25 punktów karnych

8.2 Punkty karne sumują się i zerują wraz z końcem sezonu.

9. ZASADY, USTAWIENIA SERWERA, ASYSTY ITP. :

Dokładne zasady i specyfikacje każdego ze splitów przedstawione są w zasadach danej kategorii.