Regulamin ligi RALF1

1. KULTURA OSOBISTA
1.1 Za każde ataki ad personam oraz nadmierne wulgaryzmy na konwersacji wyścigowej (zarówno F1 jak i F2 oraz RA) lub za ataki ad personam na Discordzie ligowym (nie licząc kanału „global”) będzie kara jednego punktu karnego. W przypadku obrazy sędziów dwa punkty karne. Dozwolone jest jedynie jedno przekleństwo na wątek tematyczny.

1.2 Podczas sezonu dopuszczalne są trzy kosmetyczne zmiany nicku.
Jeśli kierowca zmieni nick więcej niż trzy razy, lub jego zmiana uniemożliwi rozpoznanie kierowcy, otrzyma karę punktu karnego do wyniku kolejnego wyścigu. Kara będzie nakładana na każdy wyścig, w którym kierowca nie zmieni nicku do pierwotnego. Między sezonami dopuszczalna jest dowolna zmiana nicku. Zmiany muszą być zgłoszone koordynatorowi danego splitu.

1.3 Każdy kierowca ligi jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem. Jego znajomość jest obowiązkowa.

Donos jest najwyższą formą dojrzałości obywatelskiej” ~ DzonS60

2. KULTURA JAZDY:
2.1 Za celowe utrudnianie wyścigu oraz kwalifikacji innym kierowcom,
sprawca zostanie zdyskwalifikowany z wyścigu.

2.2 Wycofanie się z kwalifikacji i wyścigu możliwe jest tylko przez zjechanie do alei serwisowej. Zabronione jest zatrzymywanie bolidu w losowych miejscach na torze z uwzględnieniem poboczy, bądź celowe zniszczenie bolidu. Niestosowanie się do tej reguły skutkuje karą trzech punktów karnych.

2.3 Zabronione jest używanie opcji „Powrót na tor”.
Za jej użycie grozi kara 5 sekund i 2 punkty karne do wyniku wyścigu. W przypadku nie ukończenia wyścigu kierowca otrzymuje tylko dwa punkty karne.

2.4 Za umyślne spowodowanie wyjazdu VSC lub Samochodu Bezpieczeństwa grozi dyskwalifikacja z obecnego, bądź z następnego wyścigu i 5 punktów karnych, jeśli kierowca zakończył ściganie przedwcześnie.

2.5 W przypadku restartu sesji kierowca, który użyje opon innych, niż tych, na których wykręcił czas w kwalifikacjach kończąc w pierwszej dziesiątce, otrzymuje karę 20 sekund i 2 punkty karne.

2.6 Obowiązuje bezwzględny zakaz wyprzedzania podczas Samochodu Bezpieczeństwa. Niestosowanie się do tego punktu skutkować będzie karą 15 sekund i 2 punktów karnych.

2.7 Obowiązuje bezwzględny zakaz wyprzedzania w trakcie zjazdu Samochodu bezpieczeństwa do momentu przekroczenia linii start-meta. Niestosowanie się do tego punktu skutkować będzie karą 5 sekund i 1 punktu karnego.

2.8 Obowiązuje bezwzględny zakaz wyprzedzania podczas Wirtualnego Samochodu Bezpieczeństwa. Niestosowanie się do tego punktu skutkować będzie karą 10 sekund i 2 punktów karnych.

2.9 Obowiązuje zakaz wyprzedzania poza limitami toru. Jeśli gra nie uzna, iż kierowca to zrobił poza torem, należy mimo wszystko oddać pozycję natychmiastowo. Za nieoddanie pozycji dobrowolnie (błędy sprawcy się nie wliczają) przysługuje kara 5 sekund i 1 punktu karnego.

2.10 Jeżeli zbliżając się do wierzchołka zakrętu, bolid po wewnętrznej znajduje się przynajmniej w połowie długości bolidu po zewnętrznej, jest uprawniony do miejsca w wierzchołku. W przypadku kolizji winę za zajście poniesie bolid po zewnętrznej. W odwrotnym przypadku wina leży po stronie atakującego bądź jest to uznawane jako incydent wyścigowy.

2.11 Podczas rozpoczęcia restartu zarówno lider, jak i każdy inny kierowca z przodu ma obowiązek jechać równym tempem. Za uszkodzenia związane z nie jednoliniową jazdą przysługuje kara przyznawana przez sędziów, w zależności od poziomu wyrządzonych szkód.

2.12 W trakcie kwalifikacji obowiązuje zakaz ścinania nitki toru w celu skrócenia czasu przejazdu okrążenia (np w celu jak najszybszego wykonania okrążenia pomiarowego). Za zignorowanie zakazu grozi kara 2 punktów karnych.

3. NIEFORTUNNE ZDARZENIA
3.1 Jeśli z gry zostanie wyrzuconych 4 kierowców (problemy związane z sesją, bądź problemy techniczne) lub wystąpią problemy z desynchronizacją, bądź też frekwencja wyniesie poniżej 12 osób, to wyścig zostanie poddany pod głosowanie kierowców.

3.2 W przypadku przejechania przynajmniej:

60% wyścigów przysługują 3 DNS-y w trakcie trwania całego sezonu. Za czwarty grozi wyrzucenie z ligi.

30%-59% wyścigów kierowcy przysługują 2 DNS-y. Za trzeci grozi wyrzucenie z ligi.

maksymalnie 29% wyścigów kierowcy przysługuje 1 DNS. Za drugi grozi wyrzucenie z ligi.

3.3 W przypadku ukończenia wyścigu przez mniej, niż 10 zawodników, kierowcy, będący w pozycjach punktowanych, którzy nie ukończyli co najmniej 90% dystansu wyścigu, nie mogą się ubiegać o punkty z owego Grand Prix.

3.4 Zespół, którego kierowca zostanie zdyskwalifikowany ze splitu, traci wszystkie zdobyte przez niego punkty w trakcie sezonu.

4. SKARGI I ODWOŁANIA
4.1 Sędziowie będą rozpatrywać skargi jedynie z zamieszczonym materiałem dowodowym (np nagranie wideo wrzucone na youtube). Mogą również przyznawać kary za niezgłoszone incydenty. Ponadto w jednej skardze może zawierać się tylko jeden incydent.

4.2 Kary czasowe sumują się i mogą być modyfikowane tylko przez sędziów oraz koordynatorów.

4.3 Termin składania skarg i odwołań wygasa o 23:59 następnego dnia po wyścigu. Po tym czasie wszelkie skargi i odwołania będą nieważne. Sędziowie natomiast mają czas do następnego wyścigu w przypadku, gdy sami zauważą coś niepokojącego w trakcie trwania ostatniego Grand Prix. Czas na odwołanie się od werdyktu sędziów wynosi 24 godziny od momentu pojawienia się werdyktu.

4.4 Kierowcy rezerwowi (F2 oraz RA), na których trzy skargi ze strony kierowców F1 oraz F2 zostaną rozpatrzone pozytywnie, otrzymają zawieszenie do końca sezonu na występy w wyższej dywizji jako kierowca rezerwowy.

4.5 Można odwołać się od kar za nie przepuszczenie dublującego kierowcy w przypadku lepszego tempa kierowcy dublowanego od dublującego.

4.6 W przypadku większej ilości, niż jeden samochód bezpieczeństwa, odwołania od kar odbytych w boksie na pierwszym, bądź każdym następnym przed ostatnim wyjazdem samochodu bezpieczeństwa nie będą przyjmowane przez sędziów. Wyjątkami są:

  • Jeśli podczas SC kierowca uderzy w tył bolidu rywala i poszkodowany otrzyma karę 5s może odwołać się od kary.
  • Kary 5 sekund za ścinanie zakrętów podczas SC bez zyskania przewagi będą usuwane.
  • Podobnie z karą za nie przepuszczanie kierowcy, podczas gdy ten nie wykazuje reakcji.
  • Kary 5 sekund za wjazd do alei serwisowej z prędkością równą limitowi (błąd gry przyznający za to 5 sekund)

4.7 Od ostrzeżeń nie można się odwołać.

4.8 Można odwołać się od kary 3-sekundowej pod warunkiem, że pokrzywdzony znalazł się w sytuacji bez wyjścia (np ścięcie zakrętu w celu ominięcia incydentu). Każdy odwołujący się musi dać do wglądu ilość ostrzeżeń, które otrzymał w trakcie wyścigu.

4.9 Odwołanie powinno być zawarte w jednym pliku z solidną argumentacją. Dyskusje nt. werdyktów można prowadzić na kanale „complaints-discussion”

4.10 Sędziowie mają prawo indywidualnie rozpatrywać sytuacje niezawarte w regulaminie.

5. ORGANIZACJA

5.1 W przypadku odejścia któregoś z kierowców F1 lub F2 w trakcie sezonu, może on być zastąpiony dowolnym kierowcą w kolejności podanej na tabeli.

5.2 Okienko transferowe jest dostępne tylko i wyłącznie między sezonami. Kolejność wyboru zespołu zależy od pozycji w klasyfikacji generalnej pod koniec sezonu.

5.3 Reklamowanie innych lig jest zabronione bez zgody P O T Ę Ż N E G O W Ł O D A R Z A.

5.4 Nieokreślenie obecności skutkować będzie karą dwóch punktów karnych. W przypadku zgłoszenia obecności i nie stawienia się na wyścigu, kierowca otrzyma karę czterech punktów karnych. Każdy kierowca jest zobowiązany się określić do godziny 18 w dniu wyścigu.

5.5 Powód nieobecności w postaci jazdy w innej lidze jest surowo karany wyrzuceniem z ligi do końca trwającego sezonu.

5.6 CNS (Can Not Start) przysługuje tylko raz pod rząd. Jeśli kierowca nie będzie w stanie pojawić się przez problemy usprawiedliwiające użycie CNS (Problemy zdrowotne, techniczne, pogrzeb kogoś bliskiego) więcej, niż raz, pozostałe absencje będą zaliczane jako DNS.

5.7 Wszyscy kierowcy podczas pobytu w sesji czekają na wciśniętą gotowość osoby, która hostuje sesję. Gdy zostanie przez niego wciśnięty przycisk gotowości, wciskają go wtedy wszyscy kierowcy.

5.8 W dniu wyścigu wszelkie prośby o rezygnacji z jazdy w danym splicie nie będą traktowane poważnie.

5.9 Obowiązuje Program Ochrony Późno Elektowanych (POPE) – na maksymalnie 4 wyścigi przed końcem sezonu kierowca awansowany ma gwarancję utrzymania się w Splicie, niezależnie od wyników. Warunkiem musi być spełniony odpowiedni fragment punktu 3.2.

5.10 Każdy kierowca ma obowiązek jeździć z numerem, który podał na początku sezonu. W przeciwnym wypadku:
– w pierwszym wyścigu bez zmiany 1 pkt karny
– w każdym następnym o 1 pkt karny więcej.

5.11 Za świadome wybranie złego zespołu (czy to w lobby, czy w trakcie dołączania do rozpoczętej sesji) bądź nie wybranie go podczas pobytu w lobby grozi kara 2 punktów karnych.

5.12 Za nieuzasadnione spóźnienie przed wyścigiem przysługuje kara ostrzeżenia. Za drugim razem kara 1 punktu karnego.

5.13 Zakazane jest wchodzenie do sesji i wychodzenie z niej w trakcie okrążenia formującego. Za złamanie tego punktu grozi kara 2 pkt karnych

6. WYMIARY KAR:

6.1 Za spychanie kierowcy poza obrys toru, stwarzanie zagrożenia na torze, wielokrotną zmianę linii hamowania, a w efekcie blokowanie – 10 sekund i 2 punkty karne

6.2 Za obrócenie kierowcy bez uszkodzenia jego skrzydła – 10 sekund i 3 punkty karne.

6.3 Za uszkodzenie skrzydła kierowcy – 15 sekund i 2 punkty karne

6.4 Za całkowite bądź niemal całkowite uszkodzenie skrzydła kierowcy – 20 sekund i 3 punkty karne

6.5 Za zniszczenie bolidu kierowcy podczas walki, przez które będzie niezdatny do dalszej jazdy (DNF) – 30 sekund i 4 punkty karne. Wyjątkiem jest czysty pojedynek, w którym błąd popełni ofiara.

6.6 Za umyślne zniszczenie bolidu kierowcy, przez które będzie niezdatny do dalszej jazdy (DNF) – dyskwalifikacja z wyścigu (12 punktów karnych)

6.7 Za przeszkadzanie kierowcom podczas kwalifikacji – 2 punkty karne

6.8 Za zniszczenie bolidu kierowcy podczas kwalifikacji – 4 punkty karne

6.9 Za umyślne wykluczenie kierowcy z okrążenia formującego – 2 punkty karne

6.10 Za zjazd do alei serwisowej, przekraczając białą linię oddzielającą pit lane od toru – 3 sekundy i 1 punkt karny.

7. PUNKTY KARNE

Od sezonu nr 3 wprowadzone są punkty karne. Przewidziane są następujące progi kar:

7.1 Dyskwalifikacja z kwalifikacji – 6 punktów karnych

7.2 Dyskwalifikacja z całego wyścigu – 12 punktów karnych

7.3 Dyskwalifikacja ze splitu – 25 punktów karnych

Kierowca może dwa razy zostać zdyskwalifikowanym z wyścigu. Punkty karne sumują się i zerują wraz z końcem sezonu.

8. USTAWIENIA SESJI ORAZ ASYST W KAŻDYM SPLICIE:

8.1 Ustawienia sesji:

a) Poziom SI:

-F1 i F2: 80

-RA: 70

b) Bolidy: F1 2021 (równe)

c) Kwalifikacje:

  • F1 – pełne (Q1, Q2 i Q3),
  • F2 i RA: krótkie (18 minut)

d) Długość sesji: Długa

e) Czas sesji: realizm

f) Pogoda: dynamiczna/własne (dynamiczna z wyszczególnieniem każdej części sesji)

g) Samochód bezpieczeństwa: standard

h) Ścinanie zakrętów: rygorystyczne

i) Okrążenie formujące: włączone

j) Reguła Parc Ferme: włączona

k) Uszkodzenia: Standard

l) Autopilot SI: włączony

m) Konfiguracja auta: pełna

n) Zasady i flagi: włączone

o) Rozpoczęcie wyścigu: manualne

p) typ nawierzchni: realizm

r) Tryb powrotu: brak

s) Mało paliwa: Łatwy

8.2 Asysty F1 i F2:

a) Wspomaganie sterowania i hamulca: wyłączone

b) ABS: włączony

c) Kontrola trakcji: średnia

d) Skrzynia biegów: automatyczna

e) Wspomaganie w boksach: wyłączone

f) Wspomaganie wyjazdu z boksu: wyłączone

g) Dynamiczna linia wyścigowa: tylko zakręty

h) Wspomaganie ERS: wyłączone

i) Wspomaganie DRS: wyłączone

j) Wspomaganie paliwowe: wyłączone

8.3 Asysty RALF Academy:

a) Wspomaganie hamulca: wyłączone

b) ABS: włączony

c) Kontrola trakcji: pełna

d) Skrzynia biegów: automatyczna

e) Wspomaganie w boksach: wyłączone

f) Wspomaganie wyjazdu z boksu: wyłączone

g) Dynamiczna linia wyścigowa: pełna

h) Wspomaganie ERS: wyłączone

i) Wspomaganie DRS: wyłączone

j) Wspomaganie paliwowe: wyłączone

9. Czarna lista kierowców:

Od 11 maja 2021 wprowadzamy czarną listę kierowców, których posiadanie jako znajomych na platformie Steam, będąc kierowcą naszej ligi jest zabronione. W przypadku niedostosowania się do zakazu, będą wyciągane konsekwencje, jeśli przez kierowcę jeden z tych osobników na czarnej liście zacznie sprawiać problemy w sesji.

WŁAŚCIWA CZARNA LISTA:

  1. V0ski
  2. Tele

Aby usunąć swój nick z czarnej listy, należy wpłacić przynajmniej 100 zł na rzecz ligi.